Your shopping cart is empty.

 • EnglishNorwegian

Cautus Web

Cautus Web er en webbasert løsning for behandling og presentasjon av data fra en rekke sensorer og målesystemer. Systemet er uavhengig av sensorprodusent og tilbyr en komplett løsning for sanntidsovervåking av konstruksjoner, vann og landområder.

Cautus Web spiller en sentral rolle i et geomonitoreringsprosjekt ved å samle alle tilgjengelige data og presentere de på en brukervennlig og informativ måte. Den støtter alle plattformer med innlogging via din nettleser, og gir tilgang til de moduler som er ønskelige i prosjektet.

 • Uavhengig av sensorprodusent og støtter alle plattformer
 • Gir muligheten til å sammenstille data fra ulike sensorer
 • Rask, fleksibel og brukerdefinert datapresentasjon

Description

Cautus Web er en webbasert løsning for behandling og presentasjon av data fra en rekke sensorer og målesystemer. Systemet er uavhengig av sensorprodusentene og tilbyr en komplett løsning for sanntidsovervåking av konstruksjoner, vann og landområder.

Cautus Web er en sentral del i et geomonitoreringsprosjekt for å kunne samle dataene og presentere de på en brukervennlig og informativ måte. Den støtter alle plattformer med innlogging via din nettleser, og gir tilgang til de moduler som er nødvendige i prosjektet.

Cautus Web er utvviklet over mange år og av personer med lang erfaring innen sanntidsovervåking, målesystemer, datakommunikasjon og programvareutvikling. Cautus Web benyttes i dag i en rekke små og store samfunnskritiske prosjekter innenfor samferdsel, bygg-og anlegg, energiproduksjon, miljøovervåking og naturfare.

Cautus Web gir muligheten til å sammenstille data fra ulike sensorer for å gi bedre redundans, samt å se sammenheang mellom årsaksfaktorer og hendelser.

Systemet er modulbasert og noen av modulene er:

 • Admin: Secure Log-in and user administration. Desktop and project status overview on one page.
 • Map & GIS: View various map data, survey results, sensor status and analysis presentations in different map views.
 • Sensors: Overview that presents sensor information and data in different views.
 • Plot: View and perform analysis of individual plots or combinations of different sensor data.
 • Export: Transfer data to third party software.
 • Technical monitoring: View technical information about sensors in a project. Connected to Alarm and Log modules to ensure system is working properly.
 • Alarm: Define alarms for various deformation thresholds and technical information. Send email and SMS alerts.
 • Log: View all historical alarms, add and confirm information.
 • Analysis: Analyse data to gain a complete understanding of existing conditions.

Nylig Sett