Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian
Strukturell tilstandsvurdering

Strukturell tilstandsvurdering og -overvåking

En strukturell tilstandsvurdering gir fullstendig oversikt over den fysiske tilstanden til et objekt og dets materialegenskaper, mens en tilstandsovervåking gir en kontinuerlig vurdering av et objekt over korte eller lengre tidsrom. En slik overvåking er viktig for å ivareta sikkerheten under konstruksjonsarbeide, men også for å overvåke tilstanden og levetiden til eldre objekter som er i ferd med å fases ut. En strukturell tilstandsvurdering tjener seg økonomisk fort inn, da det ofte kan være med på å forlenge levetiden til eldre objekter. Strukturell tilstandsvurdering og -overvåking egner seg godt for:

  • veier
  • bruer
  • bygninger
  • dammer
  • spunt og støttekonstruksjoner

Oppsett

Systemoppsett vil variere avhengig av hva det er som ønskes målt, og om det ønskes en enkel vurdering eller kontinuerlig overvåking. Vi setter sammen et komplett målesystem tilpasset hvert enkelt prosjekt. Et eksempel på en enkel tilstandsvurdering er å bruke høyoppløselig fotogrammetri på en betongkonstruksjon, f.eks en bro. Dette vil gi en svært detaljert fotografisk oversikt over broen, med millimeteroppløsning, og alle sprekkesystemer vil komme frem. Dette kan brukes til å vurdere den allmenne tilstanden til brua, og være et viktig hjelpemiddel for planlegging av nærmere undersøkelser.

Basert på tilstandsvurdering kan det settes opp kontinuerlig overvåking. Dette kan være overvåking over utvidelse av sprekker, rystelser, korrosjon etc. På linkene nedenfor kan du lese litt om våre vanligste sensorer:

Alle systemer settes opp med datalogging og trådløs kommunikasjon, og alle målinger sendes til vår web plattform Cautus Web. Her vil dataene være tilgjengelig i sanntid. Cautus Web har også en alarmfunksjon, slik at et varsel sendes ut når definerte grenseverdier overskrides. Dette kan kobles opp mot f.eks et webkamera eller veiskilting.

I tillegg til å vurdere strukturelle endringer kan måling av eksterne parametre som påvirker objektets ytelse integreres i prosjektet, slik som vær og vannstand.

Komme igang

Measure It leverer alt fra individuelle sensorer til store, komplette overvåkingssystemer. Klikk på linkene i teksten over for å få mer informasjon, eller kontakt oss idag for en uforpliktende samtale om ditt prosjekt.