Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian
Poretrykksovervåking

Poretrykk bakgrunn

Poretrykk er trykket som utøves på jordarter eller berg fra en væske (f.eks grunnvann) som ligger i hulrommene (porene) mellom de enkeltpartiklene jord- eller bergarten består av. Det er en viktig del av effektivspenningsprinsippet som sier at effektive spenninger er en funksjon av både den totale spenningen i jorda og poretrykket. Dersom en jordart bestående av leire eller silt (kohesjonsjordarter) blir belastet, vil poretrykket øke, noe som vil svekke jordartens skjærstyrke. En reduksjon av poretrykk i kohesjonsjordarter kan derimot føre til setninger. Enkelt forklart kan endringer i poretrykk føre til både stabilitets- og setningsproblemer.

Måle poretrykk

Et instrument brukt til overvåking av poretrykk i jord kalles en poretrykksmåler eller piezometer. Det finnes flere typer poretrykksmålere, som blant annet hydraulisk (standrør, Casagrande), elektrisk (svigende streng, 4-20 mA, 0-5 V) og pneumatisk. Poretrykksmålere installeres i grunnen i ønsket område, typisk gjennom nedpressing, og plasseres på en forhåndsgitt dybde. Flere poretrykksmålere er ofte plassert i et område for å gi et fullstendig bilde av grunnvanns- og poretrykksforholdene.

Poretrykksmålerne kan være koblet til en datalogger med trådløs telemetri for automatisk overvåking. Et eksempel på et slikt system er en poretrykksmåler basert på svingende streng-prinsippet koblet til en Cautus Logger. Systemet innsamler data på et forhåndsdefinert intervall og sender de til Cautus Web, som er et komplett dataadministrasjons- og varslingssystem for geomonitoreringsprosjekter. Data er tilgjengelig online i brukervennlige grafiske grensesnitt, og alarmer og advarsler informerer brukerne når et gitt terskelnivå er nådd.

Last ned vårt datablad om Overvåking av poretrykk for å lære mer.

Bildet nedenfor viser et eksempel på et slikt system og hvordan dataene blir overført.

Pore pressure monitoring system

Eksempel poretrykkovervåkingssystem

Cautus Web Data Management

Dataadministrasjon på Cautus Web

Anvendelser 

Overvåkingssystemer for poretrykk er nyttige for et bredt spektrum anvendelser. Ofte blir de målte trykkene brukt som en del av en beregning for eksempelvis stabilitet eller setning. 

Tabell 1: Poretrykk anvendelser med poretrykksmålere

Pore Pressure Piezometer Applications 

Komme igang

MeasureIts personell har mange års erfaring med poretrykksovervåking utstyr og systemer. Vi har kunnskapen til å levere deg det riktige utstyret for løsningen og vi arbeider med ledende leverandører som Geosense.

>> Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby innen poretrykksovervåking.

>> Vis Poretrykksmålere

>> Last ned vårt datablad om Monitorering av poretrykk