Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian
Målebøyer

Målebøye

Våre målebøyer kan konfigureres til å bli komplette målestasjoner. De kan etter ønske utstyres med værstasjon, vannkvalitetssensorer, datalogger, solcellepanel og batteri. Ved å kombinere dette med trådløs kommunikasjon (GPRS/GSM, satelitt, radio) kan man få overvåkning i sanntid selv i områder som vanligvis er lite tilgjengelige. Utstyret krever lite vedlikehold og kan gi store økonomiske fordeler i forhold til manuelle målinger, i tillegg til at den gir et kontinuerlig datasett. Målebøyer egner seg derfor svært godt til miljøovervåking og forskningsprosjekter i marine miljøer.

Bruksområder

Noen av de vanligste bruksområdene er:

Lake

Vannkvalitetsmålinger

Overvåking av kvaliteten til ulike vannressurser som innsjøer, fjorder og magasiner er viktig i en periode med stort fokus på miljø. Målebøyene kan utstyres med sensorer som måler både fysiske, kjemiske og biologiske parametre.


Temperature Profiling

Temperaturmålinger

Overvåking av temperaturvariasjoner med dybde er en viktig faktor i forvaltning og forskning av sjøområder. Målebøyer tilkoblet termistorer i flere dybder er en ideel løsning for å måle temperaturvariasjoner i dybden.


Turbidity

Turbiditetsovervåkning

Mudring, utfylling og byggprosjekter i marine miljøer krever ofte overvåkning av suspenderte stoffer for å hindre negative miljømessige konsekvenser for det marine økosystemet i området. Les mer om Turbiditetsovervåking her.


Water Current

Tidevann og havstrømovervåkning

Målebøyene støtter akkustiske havstrømmålere basert på Doppler effekten, og kan settes opp som en komplett måleløsning for tidevann og havstrømmer. Utstyret kan også brukes til å måle vannføring i større elver og kanaler.


Komme igang

MeasureIt er distributør av  NexSens Technology, som er en ledende aktør i utviklingen av robust og prisgunstig bøyeteknologi. Målebøyene kan settes opp med en rekke sensorer etter eget ønske, og finnes i ulike størrelser.

Kontakt oss eller les mer om målebøyer her.