Your shopping cart is empty.

 • EnglishNorwegian

Measurand SAAF/SAAV 3D Deformasjonskabel

Measurand SAAF (ShapeAccelArrayField) og SAAV er flerleddete deformasjonskabler som måler 3D bevegelse. Instrumentet kan installeres horisontalt eller vertikalt, avhengig om man vil måle setninger eller deformasjoner langs f.eks. graveskråninger eller spunt.

Instrumentet består av enten 305 eller 500 mm lange målesegmenter, hvor deformasjonen måles som vinkelendringer mellom segmentene. Dette gjøres ved bruk av 3 MEMS akselerometre i hvert ledd. Sensorene kan også måle vibrasjon og temperatur.

De fleste instrumentene leveres på trommel, i valgfri lengde opptil 100 meter og kan håndteres av 1-2 personer. Deformasjonskabelen passer inn i et lite (27-29 mm ID) rør, noe som forenkler installasjonen og beskytter kabelen.

 • SAAF er velegnet for både horisontale og vertikale deformasjonsmålinger med svært høy nøyaktighet
 • SAAV er spesielt designet for installasjon i eksisterende inklinometerborehull
 • Kan også måle temperatur og vibrasjoner
 • Programvare medfølger og kan integreres i Cautus Web

Description

SAAF (ShapeAccelArrayField) og SAAV er flerleddete 3D deformasjonskabler bestående av 305 eller 500 mm lange målesegmenter. Disse segmentene er leddet sammen til en lang kabel hvor enheten måler vinkelendringer mellom de ulike leddene med veldig høy nøyaktighet. En oppnår dermed en 3D måling av deformasjon langs målestaven. Enheten måler også rystelser og temperatur i ulike ledd.

SAAF systemet er fleksibelt og kan brukes både til vertikale og horisontale målinger. SAAF er meget robust og har lang levetid. Data logges automatisk og kontinuerlig og presenteres i Cautus Web.

SAAV systemet er spesielt designet for installasjon i eksisterende inklinometerborehull.

Fleksibel, robust og nøyaktig

SAAF etableres enten i borehull, liggende på bakken eller på en konstruksjon for kontinuerlig logging av bevegelse, tilt og rystelse i 3 akser. I et potensielt ustabilt område vil SAAF systemet kunne orienteres geografisk og gi 3D informasjon om deformasjon. Systemet har en nøyaktighet på 1,5mm på 30 meter og leveres opp til 100 meter. SAAF målinger kan også kombineres med poretrykksmålinger og gi informasjon om vannstandsnivå sammen med deformasjon.

Sanntidsløsning

Målingene kan kobles direkte til PC eller datalogger for så å sende data videre til Cautus Web for overvåking, presentasjon og varsling om hendelser. Sensoren sender kontinuerlige data og overvåker om endringer inntreffer.

Cautus Total

SAAF sensoren (en eller flere) kan benyttes alene i prosjekter eller sammen med flere sensortyper som utfyller hverandre i tjenestekonseptet Cautus Total. Med erfaring fra store skredprosjekt kan vi designe løsninger som er tilpasset bruksområdet og kompleksiteten. SAAF data kan integreres i Cautus Web og data presenteres i sanntid via web.

Physical Properties:
 • Segment length: 305 mm or 500 mm (joint centre to joint centre)
 • Maximum length of SAAF: 100 m (500 mm segments) or 60.96 m (305 mm segments)
 • Maximum number of segments: 200
 • Length of far tip end: 60 mm
 • Length of unsensorized near cable end: 340 mm (includes: Cable Terminator Segment underneath PEX)
 • Length of hardened cable (inside PEX): 175 mm
 • Length of PEX tubing: 1,5 m standard
 • Length of communication cable: Standard 15 m (13,5 m extending past the PEX tubing)
 • Weight: 0,6 kg/m
 • Joint diameter in extension: 25 mm
 • Joint diameter in compression: 27 mm
 • Maximum tensile resistance: 320 kgf
 • Maximum axial compression: 45 kgf (in casing), 22 kgf (no casing)
 • Minimum axial compression to provide snug fit in casing: 10 kgf
 • Maximum joint bend angles: 45° (larger angles permitted when stored on factory reel in factory orientation)
 • Smallest bend radius for 27 mm ID conduit which allows for extraction: 3,5 m for SAAF500, 2,0 m for SAAF305
 • Storage temperature: -40°C to 60°C
 • Installation temperature: -5°C to 60°C
 • Operating temperature: -35°C to 60°C polynomial temperature algorithm corrected
 • Waterproof to: 980 kPa
 • Power requirements: 12 VDC at 4,2 mA/segment

Dynamic Acceleration Measurements:
 • Range: ±1,7 G
 • 3dB Bandwidth: 50 Hz
 • Noise floor of MEMS: 110 µG/Hz0,5
 • Data rate: SAA232: 38,4 kbps to 230,4 kbps

Static Shape Measurements:
 • Angular range of MEMS sensors: 360° (software selection required for 2D/3D modes)
 • Range of 3D mode (vertical): ±60° with respect to vertical (SAARecorder alert at ±70° w.r.t. vertical)
 • Range of 2D mode (horizontal): ±60° with respect to horizontal
 • Range of 2D mode (mixed H/V): ±180° with respect to horizontal
 • Long-term accuracy relative to starting shape: ±1,5 mm for 32 m SAA
 • Long-term resolution relative to starting shape: ±0,5 mm for 32 m SAA
 • Long-term accuracy of tilt/segment within 20° of vertical: ±0,0005 rad = 0,029°
 • Azimuth error in joints: < ±0,25°
 • Orthogonality error in joints: ±0,1°Nylig Sett