Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian

Sommer IDS-20: En revolusjonerende sensor for isdeteksjon

Måling av is har aldri vært så enkelt! Etter en to års testperiode har vår partner Sommer Messtechnik lansert IDS-20, et fleksibelt system for måling av isdannelse. Sensorene måler islag med tykkelse fra 0,01 mm og helt opp til 80 mm.

IDS cube

Systemet bruker en kombinasjon av to ulike sensortyper for ismåling - kubeformet og pinneformet. Kubesensoren (bildet til høyre) måler på flere overflater og kan måle i intervallene 0,01 til 1 mm eller 0,1 til 5 mm. Når en bestemt tykkelse er nådd, aktiveres sensorens interne oppvarming og isen smeltes slik at sensoren kan begynne å måle isoppbygging på nytt. Denne prosessen utføres raskt og avsluttes så snart sensoren detekterer at overflatene blir helt tørre.

For måling av tykkere islag benyttes pinnesensoren med et måleområde fra 1 til 80 mm. Den er ideell for å måle isens utvidelse og smelting gjennom hele året. Alle systemer måler dessuten temperatur og relativ luftfuktighet, slik at man kan beregne duggpunkt og underbygge forekomsten av mulig isdannelse.

Her er et eksempel der det er skissert en konfigurasjon med temp/fuktighet, én kube- og én pinnesensor:

IDS configuration

IDS-20-systemet er ideelt for et bredt spekter av applikasjoner, inkludert:

  • Veier: Forutsigelse og deteksjon av isutvikling og planlegging av salting
  • Jernbane: Isdeteksjon på baner og strømledninger
  • Luftfart: Overvåking av rullebaner og de-icing av fly
  • Vindkraft: Islaster på vindturbiner
  • Kraftverk: Isdeteksjon på strømlinjer

IDS applications

For mer informasjon se IDS-20 produktsiden.

Du kan også be om et tilbud eller mer informasjon ved å sende en e-post til info@measureit.no.

  • March 02, 2018
  • Mike Voellmecke