Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian

Solinst distributørmøte 2016 og ny ventilert logger

Den 23. og 24. august 2016 arrangerte Solinst sitt årlige distributørmøte på deres hovedkontor i Georgetown, Ontario, Canada. Measure It deltok på det 2-dager lange møtet, og vi fikk omfattende trening og "hands-on" erfaring med alle Solinst sine produkter. Kurset ga oss i Measure It enda mer kunnskap om produktene vi selger, og det var samtidig en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med personene bak Solinst. Oppsummert var dette et meget bra arrangement!

Vi fikk også et glimt av en nyhet fra Solinst, nemlig AquaVent ventilert vannstands-logger.

Modell 3500 AquaVent er den første loggeren fra Solinst som tillater direkte målinger uten behov for korrigering av barometertrykk i ettertid. Systemet er godt egnet for langsiktig og uavbrutt grunnvanns- eller overflatevannsovervåking i relativt grunne farvann, og fungerer sammen med både Levlelogger programvare, App Interface, og DataGrabberen, samt tilkobling til ekstern logger via SDI-12 eller RS-232/RS-485 Modbus.

Her er loggeren:

Og her er et komplett system med brønnlokk, kabel og kabelfeste:

 

  • September 01, 2016
  • Mike Voellmecke