Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian

Hva kan vi overvåke?

Våre monitoreringsløsninger dekker sentrale utfordringer innenfor geotekniske, geodetiske og miljørelaterte fagdisipliner. Innenfor disse fagfeltene kan vi tilby et bredt spekter av sensorer, som lett kan konfigureres med automatiserte datainnsamlingsystemer for sanntidsovervåkning.

Geoteknikk

Geotekniske aspekter som innebærer økte laster og andre krefter på konstruksjoner, strukturer, løsmasser og fjell kan være svært aktuelt å monitorere. Slike krefter kan igjen forårsake vibrasjoner, deformasjoner, setning, skred / ras, etc. Disse årsaksfaktorene og deres resulterende effekter kan måles med instrumenter som:

Geoteknikk

Klima

Vær- og klimamonitorering innebærer kort- og langtidsovervåkning av ulike parametere som eksempelvis temperatur, fuktighet, vindhastighet og retning, nedbør og stråling. Instrumentene som benyttes kan være enklere sensorer konfigurert for en eller to parametere, eller komplette målestasjoner for overvåkning av en rekke parametere.

Værstasjon

Miljø

Instrumentering og overvåkning i forbindelse med vannkvalitet og miljøforhold er en av våre satsningsområder, og våre ansatte har meget god kompetanse innenfor dette fagområdet. Vi leverer sensorer og multi-prober som kan måle de mest vanlige parameterne som temperatur, konduktivitet, pH, turbiditet og oppløst oksygen, men også mer avanserte parametere som algetype, klorofyll og næringsstoffer. Disse instrumentene kan konfigureres sammen med en rekke ulike modeller av databøyer og kan operere i nærmest alle typer miljøer.

Målebøye

Datainnsamling

Vi leverer datainnsamlingssystem som gjør det mulig å overføre data fra målesystemer ved avsidesliggende lokaliteter direkte til en webløsning, for rask og pålitelig sanntidsovervåkning. Konfigurering av slike systemer har aldri vært enklere, og vi tilbyr vår kunnskap for å bistå deg gjennom hele denne prosessen.

Datainnsamling

  • February 09, 2016
  • Mike Voellmecke