Your shopping cart is empty.

  • EnglishNorwegian

Kadettangen prosjektet publisert av NexSens

NexSens Technology har publisert en artikkel om utfyllingen av strandsonen som for tiden pågår på Kadettangen i indre Oslofjord. Prosjektet omfatter bruk av 2 stk NexSens CB-150 databøyer for overvåking av turbiditet like utenfor siltgardinen, som er satt ut for å fange sedimenter generert fra bygge- og anleggsvirksomheten. Vannkvalitetssonder av typen Eureka Manta2 er montert på 5 meters dybde under hver bøye for turbiditetsmålinger. Sensorene er koblet til Campbell Scientific dataloggerere, som deretter overfører data via modem og mobilnettet direkte til Cautus Web for sanntidsovervåkning.

Read the full story here:

Kadettangen

 

 

  • May 20, 2016
  • Mike Voellmecke